Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności to zbiór zasad i informacji dotyczących pozyskiwania,przetwarzania oraz zabezpieczania Twoich danych osobowych w salonie Hair Republic Warsaw.

Kim jesteśmy – Administrator danych osobowych

Administratorami Twoich danych osobowych jest Hair Republic Warsaw – Drachal Jarosław, Tokarz Michał, Urbaniak Michał z siedzibą w Warszawie, ul. Leszczyńska 6,00-339 Warszawa NIP 5252877834, czyli salon z którego usług korzystasz, a w zasadzie w zakresie w jakim korzystasz ze strony http://hairrepublicwarsaw.pl (patrz informacje o plikach cookies poniżej),administratorem danych jest Hair Republic Warsaw – Drachal Jarosław, Tokarz Michał,Urbaniak Michał z siedzibą w Warszawie, ul. Leszczyńska 6, 00-339 Warszawa NIP5252877834.

Z uwagi na to, że korzystamy z systemu rezerwacji dostępnego na portalu booksy,właściciel powyższego portalu lub aplikacji przetwarza Twoje dane podane przy rezerwacji wizyty w naszych salonach. W celu dalszych informacji w tym zakresie, zapoznaj się z informacjami o zasadach przetwarzania Twoich danych przez właściciela portalu i aplikacji, dostępnymi na stronie www.booksy.pl. W zakresie korzystania z systemu rezerwacji, administratorem Twoich danych osobowych jest Hair Republic Warsaw -Drachal Jarosław, Tokarz Michał, Urbaniak Michał z siedzibą w Warszawie, ul.Leszczyńska 6, 00-339 Warszawa NIP 5252877834. Dane osobowe w systemie rezerwacji są w części współadministrowane przez Hair Republic Warsaw – Drachal Jarosław, Tokarz Michał, Urbaniak Michał z siedzibą w Warszawie, ul. Leszczyńska 6, 00-339 Warszawa NIP 5252877834 – dalej zwani łącznie także „Hair Republic Warsaw”.

Gromadzenie i wykorzystywanie danych przez Hair Republic Warsaw:

 1. Korzystając z naszej strony internetowej http://hairrepublicwarsaw.pl pozostajesz anonimowy do chwili, kiedy sam nie zdecydujesz inaczej, np. poprzez kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowego bądź telefonicznie, bądź w inny sposób przekazując nam swoje dane.
 2. Przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000 ze zm.), Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) oraz, w zakresie w jakim Hair Republic Warsaw świadczy na Twoją rzecz usługi, także z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. oświadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2019.123 ze zm.).
 3. Swoje dane osobowe przekazujesz nam w pełni dobrowolnie.
 4. Informujemy, że korzystanie z niektórych funkcjonalności strony internetowej bądź usług oferowanych przez Hair Republic Warsaw, może wiązać się z koniecznością przekazania przez Ciebie danych identyfikujących i kontaktowych, np. imienia i nazwiska w celu rezerwacji usługi bądź adresu mailowego, kiedy kontaktujecie się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej.

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?

Twoje dane osobowe przetwarzane są przez Hair Republic Warsaw jedynie do realizacji celu, dla którego je zgromadziliśmy, i tak:

 1. Jeśli kontaktujesz się z nami za pośrednictwem formularza na stronie internetowej bądź mailowo lub telefonicznie – w takim przypadku przetwarzamy Twoje dane w celu realizacji Twojego zapytania oraz udzielenia odpowiedzi – co do zasady w oparciu o udzieloną przez Ciebie zgodę, jeśli sam kontakt i treść Twojej informacji dostatecznie będzie wskazywać przyzwolenie na przetwarzanie podanych przez Ciebie danych osobowych(art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 2. Jeśli zapisujesz się do naszej usługi newsletter lub serwisu informującego o organizowanych przez nas wydarzeniach – przetwarzamy Twoje dane, aby bieżąco informować Cię o naszych działaniach, oferować usługi i promocje w ramach marketingu bezpośredniego, na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 3. Jeśli wyraziłeś zgodę na utrwalenie przez nas Twojego wizerunku (np. w trakcie organizowanych przez nas sesji) przetwarzamy Twoje dane w celu promocji działań Hair Republic Warsaw – w oparciu o wyrażoną przez Ciebie zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 4. Jeśli rezerwujesz wizytę, zawieramy z Tobą umowę o realizację danej usługi,przetwarzamy Twoje dane w zakresie niezbędnym do jej wykonania, a także w związku z koniecznością spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa (np. ustawy o rachunkowości) – (art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO).
 5. Jeśli korzystasz ze statusu Stały Klient – przetwarzamy Twoje dane, aby ułatwić Ci stałe korzystanie z naszych usług i wgląd w historię usług jakim poddane zostały Twoje włosy,na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 6. Jeśli kontaktujesz się z nami w sprawie zatrudnienia, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji przetwarzamy Twoje dane określone w art. 221 kodeksu pracy, takie jak: imię i nazwisko, data urodzenia, miejsca zamieszkania, adresu do korespondencji,wykształcenia i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia na podstawie działań niezbędnych przed zawarciem umowy – (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), natomiast wszelkie inne Twoje dane przekazane nam w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach – przetwarzamy na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody – (art. 6 ust. 1lit. a) RODO).
 7. Jeśli odwiedzasz nasz salon chroniony systemem monitoringu – patrz. oznaczenia na salonie – przetwarzamy Twoje dane w celu zapewnienia jakości świadczonych usług,bezpieczeństwa Klientów i Pracowników w oparciu o prawnie uzasadniony interes Hair Republic Warsaw (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Dane zbierane automatycznie (cookies).

 1. Korzystanie ze strony http://hairrepublicwarsaw.pl powoduje automatycznie zbieranie danych dotyczących odwiedzających naszą stronę, takie jak: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego.
 2. Dane te mogą być zbierane przez systemy http://hairrepublicwarsaw.pl oraz Google Analytics oraz wykorzystywane przez pliki cookies („ciasteczka”). Pliki cookies to pliki wysyłane do Twojego urządzenia podczas przeglądania naszej strony.
 3. Rodzaje plików cookies w http://hairrepublicwarsaw.pl to: Google Ads, Google Analytics oraz Google Tag Manager – służą one do podnoszenia jakości usług, poprawiania wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych treści, tworzeniu statystyk oglądalności, śledzeniu Twoich preferencji.
 4. Dane te przetwarzane są wyłącznie przez Hair Republic Warsaw i przez naszych zaufanych partnerów (Google Inc. oraz partnerów, którym Hair Republic Warsaw powierzył działania wiązane z marketingiem).
 5. Przetwarzanie w powyższy sposób opiera się na udzielonej przez Ciebie zgodzie, o której mowa w artykule 6 ust. 1 lit. a) RODO i trwa do czasu jej cofnięcia. O plikach cookies informowany jesteś przy pierwszym kontakcie z naszą stroną.
 6. Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w Twoim urządzeniu lub oprogramowaniu zainstalowanym w urządzeniu.
 7. W każdym czasie możesz nie wyrazić zgody na wykorzystywanie plików cookies(blokowanie plików cookies), co w przyszłości uniemożliwi przechowywanie plików cookies w Twoim urządzeniu.
 8. Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie plików cookies (blokada plików cookies)możesz wybrać odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron WWW. Proces blokowania plików cookies różni się w zależności od używanej przez Ciebie przeglądarki oraz urządzenia.
 9. Jeśli chcesz usunąć dotychczasowe pliki cookies powinieneś wybrać odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron WWW lub usunąć pliki cookies ręcznie. Proces usuwania plików cookies różni się w zależności od używanej przez Państwa przeglądarki.
 10. Hair Republic Warsaw uprzedza, że zablokowanie lub usunięcie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze strony internetowej, a w niektórych przypadkach uniemożliwić korzystanie z niektórych jej opcji.

Okres przetwarzania danych

Twoje dane osobowe przetwarzamy wyłącznie do czasu istnienia podstawy dla takiego przetwarzania, co oznacza, że:

 1. W przypadku udzielonej przez Ciebie zgody przetwarzanie trwa do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych podjętych przez Ciebie działań ograniczających tę zgodę;
 2. W przypadku niezbędności danych do zawarcia i/lub wykonania umowy, przetwarzamy Twoje dane przez czas jej realizacji oraz, w niezbędnym zakresie, do chwili upływu przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy (3 lata lub 6 lat);
 3. W celach podatkowych i rachunkowych przetwarzanie danych trwa przez czas oraz w zakresie wymaganymi obowiązującymi przepisami.
 4. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Hair Republic Warsaw, przetwarzanie trwa do czasu zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu.

Twoje uprawnienia i warunki przetwarzania danych osobowych w Hair Republic Warsaw:

 1. Hair Republic Warsaw dba o bezpieczeństwo Twoich danych, podejmując kroki uniemożliwiające dostęp do tych danych osobom nieupoważnionym.
 2. W przypadkach i na zasadach określonych w przepisach RODO posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania– co możesz wykonać poprzez kontakt z Hair Republic Warsaw, a dalej również masz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak też prawo do przenoszenia danych, w zakresie w jakim skorzystanie z tych praw nie narusza obowiązków prawnych spoczywających na Hair Republic Warsaw –w celu skorzystania z powyższych uprawnień skontaktuj się z nami:a. listownie na adres Administratora, którego sprawa dotyczy;b. przez e-mail: recepcja@hairrepublicwarsaw.pl. Twój wniosek powinien w miarę możliwości precyzyjnie wskazywać, czego dotyczy Twoje żądanie, tj. w szczególność adresata wniosku i z którego uprawnienia z opisanych powyżej chciałbyś skorzystać. Jeżeli nie będziemy w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osoby składającej wniosek w oparciu o otrzymane zgłoszenie, jeśli będzie to możliwe zwrócimy się do Ciebie o dodatkowe informacje.Odpowiedź na Twoje zgłoszenie zostanie udzielona niezwłocznie, nie później niż w terminie miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu,poinformujemy Cię o przyczynach takiego przedłużenia. Odpowiedzi udzielimy w formie pisemnej, chyba że złożysz wniosek drogą mailową bądź poprosisz nas o przekazanie odpowiedzi w formie elektronicznej, wówczas wiadomość prześlemy na wskazany przez Ciebie adres mailowy.
 3. Masz także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.
 4. Zapewniamy Cię, że Twoje dane nie podlegają profilowaniu, jak też nie służą zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, nie przesyłamy ich do osób trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 5. Twoje dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, a ich odbiorcami mogą być podmioty będące ich podwykonawcami w zakresie usług teleinformatycznych, usług internetowych, usług księgowych i prawnych. W ramach współpracy, odbiorcą Twoich danych z systemu rezerwacji jest również właściciel marki Hair Republic Warsaw. W pozostałych przypadkach udostępnienie Twoich danych osobowych nastąpić może wyłącznie w razie, gdy taki obowiązek na Hair Republic Warsaw wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

Postanowienia końcowe

 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką Prywatności zastosowanie znajdują przepisy Ustawy o ochronie danych osobowych oraz RODO.
 2. Polityka Prywatności może być bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.
 3. Hair Republic Warsaw zastrzega prawo do zmiany poszczególnych postanowień Polityki Prywatności bez konieczności uprzedniego informowania o tym. Przed skorzystaniem z naszej oferty zapoznaj się z aktualną wersją Polityki Prywatności dostępną na stroniehttp://hairrepublic warsaw/polityka_prywatnosci/.